Bofælleskab

Bofællesskab med 4 pladser åbner i løbet af efteråret i Ålsgårde.

Botilbuddet § 107

Vores botilbud henvender sig til unge mellem 18 og 35 år. Målgruppen er unge, med en diagnose indenfor autismespektret og hvor der er behov for en specialpædagogisk indsats med henblik på at få en struktureret, stabil og meningsfuld hverdag.

Det er vigtigt for os, at de unge føler medejerskab i botilbuddet og sætter størst muligt præg på, hvordan deres hverdag skal foregå. Det er deres liv, deres hjem og base og vi bestræber os på at give de unge frihed til at skabe de rammer omkring sig, der giver en meningsfuld tilværelse. I Bofællesskabet har man individuel mentorstøtte, hvor målet for den unge på sigt er at kunne leve selvstændigt i egen bolig.

Vi har et hus med 4 2-værelses lejligheder, med the køkken og eget bad og toilet. I huset er der også et stort køkken alrum/stue. Bofællesskabet ligger 5 min. gang fra Snekkersten station, hvor toget kører til Helsingør, København og Hillerød.

Det kan være en udfordring at sætte unge mennesker til at bo sammen, som måske aldrig har været særligt sociale. Samtidig ved vi, at de unge har stor glæde af hinanden og netop har brug for fællesskab med ligesindede. Ofte handler det mere om vanskelighederne end om lysten til at indgå i fællesskaber. Mange af vores unge har i høj grad ønsket om fællesskabet, men har brug for kontinuerlig støtte til det.

 

En tilknyttet mentor

En del af det og bo i bofællesskabet er at man bliver tilknyttet en mentor som kan hjælpe den enkelte unge med praktiske og sociale færdigheder for at understøtte målet om “hjælp til selvstændighed. For at ruste den unge, arbejdes der med selvindsigt og en høj grad af selvstændighed. Der lægges strategier og gives redskaber, så de unge på sigt kan blive en del af det almene liv i forhold til bolig, job eller uddannelse.

De unge får hver en mentor tilknyttet. Mentoren er der ikke på faste tidspunkter. Det afhænger helt af, hvad der giver mening for den unge. Vi ønsker at skabe et sted, der afspejler den måde, de unge selv ville leve og indrette sig, hvis det var deres eget hjem, og hvor de kan leve et så selvstændigt liv som muligt. Mentorstøtten er f.eks. hjælp med at betale husleje, hygiejne og rengøring samt at støtte den enkelte i at komme på arbejde eller uddannelse.

Vi etablerer nogle basale rammer med nogle minimumsregler. Det er der nødt til at være, hvis det skal kunne fungere. Derudover er det de unge, der skal være med til at rammesætte og regelsætte det. Er der for eksempel ønske om fællesspisning eller ønske om andre fællesaktiviteter – f.eks. at spise ude sammen eller gå i biffen? Det skal de selv være med til at skabe.

Dog vil vi som mentorer gerne spørge og undersøge sammen med de unge, hvad der giver mening og kunne være fedt for så at støtte op om initiativerne og hjælpe til med at føre dem ud i livet. Vi arbejder med, at der skal være nogle mål og stilles nogle krav undervejs for den unge, da hovedformålet er at hjælpe den unge med at bo i egen lejlighed. Vigtigt for den målsætning er, at kravene knyttes tæt til tanken om brugerinddragelse, selvbestemmelse og medbestemmelse i forhold til, hvad der skal ske og hvornår.

Vores opgave som mentorer i botilbuddet er at styrke de unges motivation for at skabe et godt liv for dem selv. Ud fra de unges ønsker og behov går vi ind og arbejder med alt det rundtom. Vi stiller nogle krav til dem i hverdagen, men kravene skal give mening og være til at håndtere. De skal ikke være så store, at det bliver et nederlag. Når de unge selv er aktivt medbestemmende, bliver det nemmere at holde hinanden op på rammer, regler og aftaler, som er udarbejdet i fælleskab.

Vi som mentorer hjælper de unge til at sætte rammerne, og så giver vi det en prøvetid. Vi evaluerer igen efter nogle måneder og laver justeringer, hvis der er behov for det. På den måde er vi hele tiden støttende og samler op, hvis det bliver for svært for de unge at navigere i de aktuelle rammer. Men vi lægger meget vægt på, at det er de unge selv, der skal tage teten.