Autismementor

Alle kan have brug for en mentor i en periode i livet.

Få en autismementor

Vi ønsker at yde hjælp til praktiske og sociale færdigheder for at understøtte målet om “hjælp til selvstændighed til normaltbegavede børn – unge – voksne med en diagnose inden for autismespektret”.

I samarbejde med kommuner og andre myndigheder sammensætter Autismementor, hvilke tilbud den enkelte borger skønnes at have brug for. Det kan være vejledning og støtte inden for områderne uddannelse, job og bolig. Det kan være unge, som er på vej ud i livet og som står over for den vanskelige opgave at skulle etablere en tilværelse som selvstændig voksen.

Gennem vejledning og støtte for at strukturere hverdagen og de praktiske gøremål, arbejdes der med selvindsigt og en høj grad af selvstændighed. Der lægges strategier og gives redskaber, så de unge kan blive en del af det almene liv i forhold til bolig, job eller uddannelse.

Vores menneskesyn tager sit udgangspunkt i det hele menneske, og vi tror på en ligeværdig og anerkendende tilgang til vores medmennesker. Det betyder, at vi ud fra den enkeltes behov og ønsker, samarbejder om at yde en så tilpasset støtte som mulig. Støtten ydes i eget miljø, og vi fokuserer på personlig udvikling, herunder selvforståelse samt vejledning og træning i sociale og praktiske kompetencer, for dermed at blive bedre i stand til at håndtere mødet med det omgivende samfund.

Vores tilbud kan blandt andet omfatte

  • Selvforståelse – ved hjælp af viden, dialog og støtte, at kunne forstå og leve med sin autismediagnose.
  • Hjælp til at blive etableret i egen bolig samt vejledning og støtte til at strukturere og organisere hverdagen, herunder støtte til praktiske gøremål.
  • At arbejde fremadrettet for at finde den bedst mulige beskæftigelse eller uddannelse for den enkelte.
  • Individuel støtte og vejledning for at blive fastholdt i uddannelse, erhvervstræning, fleksjob eller anden form for beskæftigelse.
  • Fritidsaktiviteter i samvær med andre med ASF.
  • Fast tilknyttet mentor.
  • Støtte som er tilpasset den enkeltes øvrige hverdagsaktiviteter.

Samarbejde

Vi samarbejder med relevante partnere omkring den unge/voksne. Det kan være sagsbehandler, jobcentre, uddannelsesinstitution, arbejdsplads, familie, kæreste eller andet netværk.

Vidste du at 82% af unge med ASF
gennemfører deres uddannelse,
når de har en autismementor …