Selvforståelsesforløb

Vidste du at, unge med ASF har gavn at et selvforståelseskursus.

Selvforståelse – at blive klogere på sig selv.
-Hvad vil det egentlig sige, at have autisme?

Autismementor tilbyder selvforståelsesforløb for børn/unge med en diagnose på autismespektret.

Formålet med forløbet er, at du skal lære dig selv bedre at kende, hvad er dine evner og styrker og hvordan opnår du strategier og handlemuligheder til det som er svært for dig og der hvor du bliver udfordret. Hvordan får du øget selvværd og bedre trivsel i hverdagen.

Undervejs i forløbet vil du opnå viden om og blive undervist i følgende emner:

Evner og styrker

 • Personlighed
 • Mig og min autisme

Hjernestof

 • Eksekutive funktioner
 • Fysiologisk – stress – pres
 • Mentalisering – spejlneuroner

Sansesarthed

 • Hvordan påvirker sanserne mig
 • At kunne mindske sanseindtryk

Kognitiv metode

 • Tanker – følelser – handling

Hvordan lærer jeg

 • Læringsstile

Huskeliste

 • Gode strategier
 • Hvornår skal jeg gøre hvad