Forældrekursus

Forældrekursus

Forældrekursus

At være forældre/bedsteforældre til et barn og unge med autismespektrumforstyrrelse…

Forældrekurset er et tilbud til forældre med børn og unge med autismespektrumforstyrrelse (også kaldet gennemgribende udviklingsforstyrrelse).

Kurset er et tilbud til forældre og pårørende, hvor vi med udgangspunkt i relevante temaer vil give kursisterne en større forståelse og viden om autisme.

Indhold

Kurset vil introducere kernesymptomer indenfor spektret og udredningen af samme. Der lægges vægt på pædagogiske redskaber og tiltag, der vil gøre hverdagen mere struktureret og overskuelig. Forløbet er tilrettelagt således, at deltagerne får mulighed for at udveksle dagligdagens udfordringer og egne erfaringer med de øvrige kursister.

Målgruppe

Forældre / bedsteforældre til børn og unge med autismespektrumforstyrrelser, som ikke tidligere har været på kurser om autisme.

Sted

Skjoldsvej 5, 3000 Helsingør.

Tilmelding

Hvis du er interesseret i at blive tilmeldt kurset eller blot høre mere, er du meget velkommen til at kontakte os. Du finder vores kontaktoplysninger nederst på siden og kan også angive, at du ønsker at blive kontaktet.