Vejledningsforløb for forældre

Vejledning gives til forældre der har et barn eller ung med en gennemgribende udviklingsforstyrrelser og/eller børn unge med lignende diagnoser. Der er især fokus på afklaring, og målet er at skabe strategier og handlemuligheder, så livet bliver nemmere at mestre.

Vores erfaring er, at det ofte er rart at få et tredje syn på situationer, som opstår i hjemmet. Typisk vil man modtage vejledning i forbindelse med et mentorforløb.

Hvor mange timer der skal bruges på forløbet er meget individuelt, men der skal afsættes 1.5 time pr. gang og det vil også være muligt med løbende telefonisk kontakt. Denne ramme kan tilrettelægges efter, hvad kommunen, vejleder og familien skønner mest brugbart.

Forældrevejledningen kan være en del af en helhedsløsning.

Emner som vejledningen kan omhandle:

  • Autisme forståelse
  • Stress- og konflikthåndtering
  • Hvilke hensigtsmæssige strategier er mulige?
  • Anskue udfordringer ud fra “Low Arousal”-princippet
  • Kravtilpasning i hjemmet
  • Få kendskab og indblik i hjælpemidler, der kan lette hverdagen for familien.
  • Faglig sparing.