Få en autismementor

 • I Autismementor ønsker vi at yde hjælp til praktiske og sociale færdigheder for at understøtte målet om “hjælp til selvstændighed til normaltbegavede børn – unge – voksne med en diagnose inden for autismespektret.
 • Autismementor sammensætter i samarbejde med kommuner og andre myndigheder, hvilke tilbud, den enkelte skønnes at have brug for. Dette kan være vejledning og støtte indenfor områderne uddannelse, job og bolig. Det kan være unge, som er på vej ud i livet og som står overfor den vanskelige opgave, at skulle etablere en tilværelse som selvstændig voksen.
 • Gennem vejledning og støtte – til at strukturere hverdagen og de praktiske gøremål, – er målet at ruste den unge til et værdigt voksenliv med størst mulig grad af selvstændighed.
 • For at ruste den unge, arbejdes der med selvindsigt og en høj grad af selvstændighed. Der lægges strategier og gives redskaber, så de unge kan blive en del af det almene liv i forhold til bolig, job eller uddannelse.
 • I Autismementor ønsker vi at yde hjælp til praktiske og sociale færdigheder for at understøtte målet om hjælp til selvstændighed til normalt begavede mennesker med en diagnose inden for autismespektret. Dette kan typisk være at man er hjemmeboende eller skal etablere sig selvstændigt i egen bolig.
 • Vores menneskesyn tager sit udgangspunkt i det hele menneske og vi tror på en ligeværdig og anerkendende tilgang til vores medmennesker. Det betyder, at vi ud fra den enkeltes behov og ønsker, samarbejder om at yde en så tilpasset støtte som mulig. Støtten ydes i eget miljø. Vi fokuserer på personlig udvikling, herunder selvforståelse og sociale og praktiske kompetencer. Der ydes støtte og træning i at tilegne sig redskaber og lave strategier for at håndtere mødet med det omgivende samfund.
 

Vores tilbud kan blandt andet omfatte

 • Støtte fra en fast tilknyttet kontaktperson.
 • Pædagogisk viden og erfaring indenfor Autismespektret.
 • Udarbejdelse af statusbeskrivelse efter 6 måneder.
 • Mentorstøtte som er tilpasset den enkeltes øvrige hverdags aktiviteter.
 • At arbejde fremadrettet for at finde den bedst mulige beskæftigelse eller uddannelse for den enkelte.
 • Fritidsaktiviteter i samvær med andre Aspergere.
 • Ved hjælp af dialog og støtte, at kunne forstå og leve med sin Aspergerdiagnose.
 • Støtte til at blive etableret i egen bolig samt vejledning og støtte til at strukturere og organisere hverdagen, herunder støtte til praktiske gøremål.
 • Individuel støtte og vejledning vedrørende uddannelse, erhvervstræning, fleksjob eller anden form for beskæftigelse.

Samarbejde

Vi samarbejder med relevante parter omkring den unge/voksne. Det kan være sagsbehandler, jobcentre, uddannelses institution, arbejdsplads, familie, kæreste eller andet netværk.

Der udarbejdes en skriftlig statusbeskrivelse til sagsbehandleren efter 6 måneder. Herefter laves der halvårlige rapporter samt opfølgende møder.