Døgnaflastnings-tilbuddet Klubben

Aflastningstilbuddet Klubben

Klubben

Klubben er en venskabs–, fritids og ferieklub for børn og unge med ASF mellem 7 og 25 år. Vi har åbent 1. weekend hver måned fra fredag eftermiddag til mandag morgen. Herudover tager vi på ferie hvert år i sommerferien.

“Aflastningstilbuddet Klubben” er et tilbud under Fonden Autismementor.

Du finder os på “Tilbudsportalen” under “Aflastningstilbuddet Klubben”

Vi er fysisk placeret i Gilleleje Feriecenter Tinkerup Strandvej 8a 3250 Gilleleje.

Pædagogik

I Klubben arbejdes der pædagogisk med en TEACCH inspireret tilgang til barnet og den unge. Der lægges vægt på en struktureret specialpædagogisk tilgang, hvor tydelighed, overskuelighed og struktur er vigtige elementer i samværet og relationerne til børnene og de unge.

Autismementor tilbyder et klubtilbud, der skal være med til at fastholde både børn og unge i et alderssvarende og udviklende miljø for derigennem at styrke og udvikle deres sociale netværk og relationer.

Det er ofte særdeles vanskeligt for børn og unge med ASF, at kunne etablere og vedligeholde venskaber og på den måde træne sociale færdigheder. Derfor ser vi ofte at kommunikationen til omverden foregår via computeren. En stor del af deres fritid foregår derfor uden kontakt med andre jævnaldrende. De er ofte ganske alene og sidder hjemme uden evne til at skabe social kontakt.

Klubben kan afhjælpe dette og netop sikre at den sociale kontakt med andre jævnaldrende bliver styrket, udbygget og vedligeholdt. Klubben sikrer derfor samvær, nye venskaber og oplevelser sammen med andre i en lille gruppe.

Aktiviteter

I Klubben planlægges der altid i samråd med gruppen. Alle er en del af planlægningen og er medbestemmende i forhold til aktiviteter og ture. Det kan både være ture ud af huset, såsom biograf, Bakketur, svømmehal, koncerter, laserdome, spise på restaurant, bowling, rollespil, hygge ved bålet, gåtur ved vandet, eller hygge og samvær i huset, hvor vi laver god mad, holder videoaftener, spiller, er kreative eller bare får os nogle gode snakke og grin sammen i en sjov og hyggelig atmosfære. Er der behov for at trække sig tilbage, så er der altid mulighed for at gøre det.

Vi har delvist medbestemmelse, hvor alle kan komme med forslag til, hvad vi skal lave. Nogle gange vil aktiviteterne også være bestemt af de voksne, for dermed at præsentere børnene og de unge for oplevelser, som de ikke umiddelbart ville have valg og dermed give dem nogle nye oplevelser.

Aktiviteterne tager sit pædagogiske afsæt i målet om at udvikle den enkelte i et trygt og overskueligt miljø, hvor der både er muligheder for spændende oplevelser, men også for at være med i en gruppe, hvor der kan opstå nogle gode venskaber.

Koloni

I klubben tager vi på feriekoloni en gang om året: I uge 26 i sommerferien. Vi tager rundt omkring i Danmark. I vil altid få besked ca. 1 måned før, hvor vi tager hen.

Ca. 14 dage før en ferie vil I få tilsendt programmet for ferien.

Daglig rytme i klubben

Fredag

 • Ankomst fredag kl. ca. 15
 • Samling og eftermiddagshygge med lidt at spise f.eks. en bolle eller frugt
 • Slappe af eller gåtur, evt. en tur i svømmehallen, lave aftensmad.
 • Aftensmad Kl. 18.30
 • Aftens hygge kl. 19.30
 • Gå i seng efter sin alder mellem kl. 21 – 23

Lørdag

 • Alle bliver på deres værelser til kl. 8.00. Der er mulighed for at sove til kl. 10.00
 • Morgenmad mellem kl. 9-10.30
 • Ofte vil vi tage på en tur før eller efter frokost, men vi vil altid spise frokost mellem kl. 12-13,
 • Samling/eftermiddagshygge med lidt at spise f.eks. en bolle eller frugt
 • Aftensmad Kl. 18.30.
 • Aftenshygge kl. 19.30
 • Gå i seng efter sin alder mellem kl. 21 – 23.

Søndag

 • Alle bliver på deres værelser til kl. 8.00. Der er mulighed for at sove til kl. 10.00.
 • Morgenmad mellem kl. 9-10.30
 • Ofte vil vi tage på en tur før eller efter frokost, men vi vil altid spise frokost mellem kl. 12-13.
 • Samling/eftermiddagshygge med lidt at spise f.eks. en bolle eller frugt
 • Aftensmad Kl. 18.30.
 • Lave madpakker til dagen efter.
 • Aftens hygge kl. 19.30
 • Gå i seng efter sin alder mellem kl. 21 – 23

Mandag

 • Står op kl. 7
 • Morgenmad kl. 7.30
 • Hentes af busser kl. ca. 7.45