Aflastningstilbuddet Klubben

Klubben

KLUBBEN er en venskabs – fritids og ferieklub for børn/unge med ASF mellem 7 og 25 år. Vi har åbent 1. weekend hver måned fra fredag eftermiddag til mandag morgen. Herudover tager vi på en ferier hvert år i sommerferien.

“Aflastningstilbuddet Klubben” er et tilbud under Fonden Autismementor.

Du finder os på “Tilbudsportalen” under “Aflastningstilbuddet Klubben”

 

Pædagogik

I KLUBBEN arbejdes der pædagogisk med en TEACCH inspireret tilgang til barnet/den unge. Der lægges vægt på en struktureret specialpædagogisk tilgang, hvor tydelighed, overskuelighed og struktur er vigtige elementer i samværet og relationerne til børnene/de unge

 

Målgruppe – pædagogiske værdier

Autismementor tilbyder et klubtilbud, der skal være med til at fastholde børnene/de unge i et alderssvarende og udviklende miljø for derigennem at styrke og udvikle deres sociale netværk og relationer.

Det er ofte særdeles vanskeligt for børn/ unge med Asperger syndrom, at kunne etablere og vedligeholde venskaber og på den måde træne sociale færdigheder. Derfor ser vi ofte at kommunikationen til omverden foregår via computeren. En stor del af deres fritid er de derfor uden kontakt med andre jævnaldrende børn/unge, de er ofte ganske alene og sidder hjemme uden evne til at skabe social kontakt.

KLUBBEN kan afhjælpe dette og netop sikre at den sociale kontakt med andre jævnaldrende bliver udbygget og vedligeholdt. KLUBBEN sikrer derfor samvær, nye venskaber og oplevelser sammen i en lille gruppe.

 

KLUBBEN er en venskabs – fritids og ferieklub for børn/unge med ASF mellem 7 og 25 år.  I KLUBBEN planlægges der altid i samråd med gruppen, så de selv bliver en del af planlægningen og er medbestemmende i forhold til aktiviteter og ture. Det kan både være ture ud af huset, såsom biograf, Bakketur, svømmehal, koncerter, laserdome m.m. eller hygge og samvær i huset, hvor vi laver god mad, holder videoaftener, spiller eller bare får os nogle gode snakke og grin sammen i en sjov og hyggelig atmosfære. Er der behov for at trække sig tilbage, så er der altid mulighed for at gøre det.

KLUBBEN er åben en weekend  hver måned fra fredag eftermiddag til mandag morgen. Vi er fysisk placeret i Gilleleje Feriecenter Tinkerup Strandvej 8a 3250 Gilleleje. KLUBBEN tilbyder desuden 1.årlig ferietur i den første uge af sommerferien, hvor vi tager forskellige steder hen i Danmark.

Koloni

I klubben tager vi på feriekoloni en gang om året: I uge 26 i sommerferien.

Vi tager rundt omkring i Danmark. I vil altid få besked ca. 1 måned før, hvor vi tager hen.

Ca. 14 dage før en ferie vil I få tilsendt programmet for ferien.

Aktiviteter

I klubben laver vi mange forskellige aktiviteter, som ofte tager sit afsæt i hvad gruppen har af interesser og ønsker. Vi har delvist medbestemmelse, hvor alle kan komme med forslag til, hvad vi skal lave. Nogle gange vil aktiviteterne også være bestemt af de voksne, for dermed at præsentere børnene/ de unge for oplevelser, som de ikke umiddelbart ville have valg og dermed give dem nogle nye oplevelser.

Aktiviteterne vil tage sit pædagogiske afsæt i målet om at udvikle den enkelte i et trygt og overskueligt miljø, hvor der både er muligheder for spændende oplevelser, men også for at være med i en gruppe, hvor der kan opstå nogle gode venskaber.

Eksempler på aktiviteter I klubben

Diverse brætspil, computer og PlayStation spil, tegne, male og andre kreative indendørs aktiviteter. Lave mad, spise på restaurant, boldspil, sidde og hygge ved bålet, biografen, se en god film i tv, gå en tur ved vandet, rollespil, bowling, svømmehallen og meget andet.

 

Det praktiske

Sygdom

I klubben modtager vi ikke syge børn og unge, hvis barnet/den unge bliver syg under opholdet, vil vi kontakte forældrene og lave en aftale om at blive hentet.

Medicin

Børn og unge under 18 år, som i forbindelse med deres diagnose får medicin dagligt, skal medbringe medicinen i doseringsæsker. Medicinen skal være doseret hjemmefra, så der dermed undgås fejlmedicinering.

Personalet står for udleveringen. Medicinen opbevares i medicinskab og der bliver ført logbog over medicinudleveringen.

 

Daglig rytme i klubben

Fredag

 • Ankommer fredag kl. ca. 15
 • Samling/eftermiddagshygge med lidt at spise f.eks. en bolle eller frugt
 • Slappe af eller gå tur, evt. en tur i svømmehallen,  lave aftensmad.
 • Aftensmad Kl. 18.30
 • Aftens hygge kl. 19.30
 • Gå i seng efter sin alder mellem kl. 21 – 23

Søndag

 • Alle bliver på deres værelser til kl. 8.00. Der er mulighed for at sove til kl. 10.00
 • Morgenmad mellem kl. 9-10.30
 • Ofte vil vi tage på en tur før eller efter frokost, men vi vil altid spise frokost mellem kl. 12-13, Der vil være en vis grad af medbestemmelse, hvor vi tager hen på tur.
 • Samling/eftermiddagshygge med lidt at spise f.eks. en bolle eller frugt
 • Aftensmad Kl. 18.30 Lave madpakker til dagen efter.
 • Aftenshygge kl. 19.30
 • Gå i seng efter sin alder mellem kl. 21 – 23.

Lørdag

 • Alle bliver på deres værelser til kl. 8.00. Der er mulighed for at sove til kl. 10.00.
 • Morgenmad mellem kl. 9-10.30
 • Ofte vil vi tage på en tur før eller efter frokost, men vi vil altid spise frokost mellem kl. 12-13, Der vil være en vis grad af medbestemmelse, hvor vi tager hen på tur.
 • Samling/eftermiddagshygge med lidt at spise f.eks. en bolle eller frugt
 • Aftensmad Kl. 18.30
 • Aftens hygge kl. 19.30
 • Gå i seng efter sin alder mellem kl. 21 – 23

Mandag

 • Står op kl. 7
 • Morgenmad kl. 7.30
 • Hentes af busser kl. ca. 7.45