Aflastningstilbuddet Klubben.

“Aflastningstilbuddet Klubben”  er et tilbud under Fonden Autismementor.

noname_18

Målgruppe – pædagogiske værdier

Autismementor tilbyder et klubtilbud, der skal være med til at fastholde børnene/de unge i et alderssvarende og udviklende miljø for derigennem at styrke og udvikle deres sociale netværk og relationer

Det er ofte særdeles vanskeligt for børn/ unge med Asperger syndrom, at kunne etablere og vedligeholde venskaber og på den måde træne sociale færdigheder. Derfor ser vi ofte at kommunikationen til omverden foregår via computeren. En stor del af deres fritid er de derfor uden kontakt med andre jævnaldrende børn/unge, de er ofte ganske alene og sidder hjemme uden evne til at skabe social kontakt.

KLUBBEN kan afhjælpe dette og netop sikre at den sociale kontakt med andre jævnaldrende bliver udbygget og vedligeholdt. KLUBBEN sikrer derfor samvær, nye venskaber og oplevelser sammen i en lille gruppe.

KLUBBEN er en venskabs – fritids og ferieklub for børn/unge med ASF mellem 11 og 25 år.  I KLUBBEN planlægges der altid i samråd med gruppen, så de selv bliver en del af planlægningen og er medbestemmende i forhold til aktiviteter og ture. Det kan både være ture ud af huset, såsom biograf, Bakketur, svømmehal, koncerter, laserdome m.m. eller hygge og samvær i sommerhuset, hvor vi laver god mad, holder videoaftener, spiller eller bare får os nogle gode snakke og grin sammen i en sjov og hyggelig atmosfære. Er der behov for at trække sig tilbage, så er der altid mulighed for at gøre det.

noname_25

KLUBBEN er åben en weekend  hver måned fra fredag eftermiddag til mandag morgen. Vi er fysisk placeret i Gilleleje feriecenters sommerhuse. KLUBBEN tilbyder desuden 1.årlig ferietur i den første uge af sommerferien, hvor vi tager forskellige steder hen i Danmark.

Pædagogik

I KLUBBEN arbejdes der pædagogisk med en TEACCH inspireret tilgang til barnet/den unge. Der lægges vægt på en struktureret specialpædagogisk tilgang, hvor tydelighed, overskuelighed og struktur er vigtige elementer i samværet og relationerne til børnene/de unge.

Kontakt Autismementor

Kontakt Autismementor

Tina Egelund Nielsen
Tina@autismementor.dk
Tlf. 6048 3449

Lars Lauge Borre
Lars@autismementor.dk
Tlf. 2991 6510